XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, MSPO Kielce 2016


XIV Bałtyckie Targi Militarne, BALT-MILITARY-EXPO Gdańsk 2016


Pro Defence w Ostródzie 2016


Targi 2002 – 2015