REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Konkurs organizowany jest przez firmę “Adeon wydawnictwo Tebra”.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie www.tebra.com.pl w dniach 5 maja – 31 maja (do godziny 23:59:59).

 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
   • poprawnie wypełni ankietę konkursową i prześle ją do nas (poprzez naciśnięcie przycisku wyślij)
   • przez prawidłowo wypełnioną ankietę firma Adeon wydawnictwo Tebra rozumie wypełnienie wszystkich pól – imię, mail lub telefon, odpowiedź na 3 pytania.

 3. NAGRODY
  1. Wśród prawidłowo wypełnionych ankiet zostaną wylosowane osoby, które otrzymają wybrany Terminarz Branżowy Tebra na 2016 r. (kalendarz książkowy).
  2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
  3. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca, powinien odpowiedzieć na informację o wygranej od Adeon wydawnictwo Tebra, w ciągu 3 dni od wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
  4. Przekazanie nagród zwycięzcom, odbędzie się w momencie pojawienia się kalendarzy na rynku tj. w połowie września, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
  1. Warunkiem przekazanie nagrody w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego.
  2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.