XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, MSPO Kielce 2016


XIV Bałtyckie Targi Militarne, BALT-MILITARY-EXPO Gdansk 2016


Pro Defence in Ostroda 2016


Events 2002 – 2015